+45 33 91 94 95
info@kbh-trafik.dk

Særlig køreundervisning

Særlig køreundervisning

Hvad er reglerne for nye bilister
Hvis du har taget kørekort til almindelig personbil eller motorcykel for mindre end tre år siden, får du kørselsforbud allerede efter to klip inden for tre år.

Hvad er et kørselsforbud?
Har du fået et kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få kørekortet igen, når du har gennemgået særlig køreundervisning og har bestået en kontrollerende køreprøve. Skyldes kørselsforbudet alene spirituskørsel, skal du i stedet gennemgå et kursus i Alkohol og Trafik.

Hvad er særlig køreundervisning?
Har du fået et kørselsforbud, skal du gennemføre særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve. Den særlige køreundervisning tager fat på følgende udvalgte dele af den undervisningsplan, man anvender op til en almindelig køreprøve:

Trafikadfærd
Grundregler for bilkørsel
Manøvrer på vej
Særlige risikoforhold
Undervisningen skal mindst omfatte otte lektioner af 45 minutter i teorilokale og mindst otte lektioner af 45 minutter i skolevogn. Undervisningen skal mindst strække sig over otte undervisningsdage
Call Now Button
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram