+45 33 91 94 95
info@kbh-trafik.dk

Hvad er kontrollerende

Hvad er kontrollerende

Hvad består en kontrollerende køreprøve af?
En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Der er ikke krav om køreundervisning, men det kan være en god idé at tage et par køretimer, inden du skal aflægge prøven.

Hvad sker der, når jeg har fået en betinget frakendelse af kørekortet?
Har du fået en betinget frakendelse af førerretten, vil politiet indkalde dig til en kontrollerende køreprøve. Fristen for aflæggelse af den kontrollerende køreprøve er normalt tre måneder fra indkaldelsen.

Du kan også selv gå til en køreprøve, som da træder i stedet for politiets kontrollerende køreprøve. Køreprøven skal være gennemført i perioden, fra du blev sigtet, til normalt tre måneder efter, der falder endelig afgørelse i sagen om den kontrollerende køreprøve.

Det er altså ikke længere et krav, at køreprøven skal være gennemført, inden der er truffet endelig afgørelse i sagen om den betingede frakendelse.

Hvis du har fået afvist en sag hos politiet på grund af de hidtidige regler og med henvisning til, at køreprøven ikke var bestået rettidigt, kan du får sagen genoptaget. Ønsker du dette, skal du henvende dig hos den politikreds, der i sin tid traf afgørelsen.

Har du fået betinget frakendelse af førerretten på grund af spirituskørsel, skal du også gennemgå et kursus i Alkohol og Trafik, før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve. Hvis du ikke aflægger prøven, bliver dit kørekort inddraget. Det samme gælder, hvis du ikke består den kontrollerende køreprøve. Bemærk, at der normalt ikke kræves lægeattest.


Hvad sker der, når jeg har fået en ubetinget frakendelse af kørekortet?
Har du fået en ubetinget frakendelse, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få kørekortet igen, når frakendelsestiden er udløbet, og du har bestået en kontrollerende køreprøve. Skyldes den ubetingede frakendelse spirituskørsel, (herunder promillekørsel efter de tidligere gældende regler fra før 1. september 2005), skal du tillige gennemgå et kursus i Alkohol og Trafik, før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Fra udenlandsk til dansk kørekort
Hvis du har fået sædvanlig bopæl i Danmark og har et kørekort, der ikke er udstedt i et EU- / EØS-land eller på Færøerne, skal du inden 90 dage ombytte dit udenlandske kørekort til et dansk, hvis du fortsat ønsker at føre motordrevet køretøj i Danmark
I perioden på 90 dage må du kun køre i Danmark, hvis dit udenlandske kørekort er udstedt med latinske bogstaver eller er ledsaget af en oversættelse til dansk, engelsk eller fransk. Oversættelsen skal være udfærdiget af en offentlig myndighed eller af en organisation, der i udstedelseslandet er bemyndiget dertil.

Den 1. januar 2007 overtog kommunerne visse opgaver i relation til udstedelse af kørekort. For at få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort skal du derfor henvende dig i et borgerservicecenter i en af landets kommuner.


Du skal medbringe:

En lægeattest, som er udstedt af din egen læge
Et fotografi (farve eller s/h): Politi.dk
Billedet skal bl.a. være taget lige forfra, og andre detaljer skal være på plads, før kommunen kan godkende et billede til kørekortet.

Dit kørekort
Gyldigt pas
Hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, skal du medbringe gyldig opholdstilladelse (eller opholdsbevis, hvis du er EU-borger)

Såfremt kommunen skønner det nødvendigt, skal der indhentes en oversættelse af det pågældende kørekort fra ansøgeren. En oversættelse vil som udgangspunkt være nødvendig, medmindre kørekortets tekst er trykt på engelsk, eller der er tale om et kørekort fra et EU- eller et EØS-land. Oversættelsen skal være udført af en translatør eller en oversætter, der er godkendt af Rigspolitiet.

Hvis du ikke har et gyldigt pas, skal du medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

Kontrollerende køreprøve
Ombytningen af et udenlandsk kørekort til et dansk kørekort kræver, at man skal op til en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve).
Der skal dog ikke aflægges kontrollerende køreprøve ved ombytning af kørekort udstedt i Australian Capitol Territory, Brasilien, Japan, kinesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Ukraine eller Schweiz
Call Now Button
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram