Hvad skal jeg igennem og have, for at blive taxachauffør

 • HVAD SKAL JEG IGENNEM OG HAVE, FOR AT BLIVE TAXICHAUFFØR

  Du skal have følgende:
  Du skal være fyldt 21 år
  Et Erhvervskørekort
  Et Førerkort
  Kvalifikationskursus bevis (chaufførkursus)
  Ren straffeattest (mulighed for at ansøge om dispensation)

 ERHVERVSKØREKORT

For at få erhvervskørekortet skal du bestå en teoriprøve og en praktisk køreprøve.

Den teoretiske prøve består af almindelige 25 billedprøver som almindelig B-kategori bil elever skal op i. Forskellen er at elever til et erhvervskørekort kun må have 3 billedfejl for at bestå.

Den praktiske køreprøve består i at du uden brug af værktøj, skal kunne forklare dele af køretøjet, bremser og styretøjet. Du skal ligeledes kunne forklare hvorledes disse dele skal bruges og vedligeholdes.

Det er desuden et krav at du skal kunne bekendtgørelsen om taxikørsel og de krav som stilles taxichauffører, sådan som bestå den skærpede krav om manøvre- og orienteringsfærdigheder.

Til sidst skal du kunne ved brug af kort og gadefortegnelser finde vej til 2 opgivne adresser ad den korteste rute. Til den praktiske køreprøve er der afsat 1 time.

KVALIFIKATIONSKURSUS (CHAUFFØRKURSUS):

Kvalifikationskursus er et lovpligtigt chaufførkursus, som indeholder mindst 45 timers undervisning og som strækker sig over 6 dage. Chaufførkurset omfatter undervisning i både teoretiske og praktiske forhold og skal afsluttes med en skriftlig prøve. Beståelse af prøven giver dig mulighed for at forlænge dit førerkort efter gældende regler.

Kvalifikationskursus til taxi består af følgende fag:

 • Arbejdsret, arbejdsmarkedsforhold, overenskomster, herunder vognmand/chaufførforholdet
 • Arbejdsmiljø
 • Kundeservice, herunder kundevenlig kørsel
 • Befordring af handicappede og patientbetjening
 • Konfliktafværgelse
 • Førstehjælp
 • Taxilovgivnin
 • Færdselslovgivning
 • Individuelle køretimer

Der vil til eksamen indgå 30 spørgsmål efter ovenstående fordelingsnøgle.

For at bestå kræves korrekte besvarelse af 23 spørgsmål.

 

VEJLEDNING TIL FØRERKORTPRØVEN

Priser: Det koster 250 kr. at aflevere en ansøgning til førerkort i Region Hovedstaden, og 109 kr. at få udstedt et førerkort.
Omprøver: Hvis førerkortprøven ikke bestås første gang, kan ansøgeren prøve igen efter minimum 1 uge, dog max. 3 gange. Hvis prøven ikke bestås efter 3. forsøg skal der gå 1 år fra første prøvedato inden man kan gå til prøve igen, og der skal så igen betales for en ny ansøgning.
Ansøgningsskema: Du skal udfylde og underskrive et skema, når du kommer til prøve.
Tidsbestilling: Du kan kun gå til prøve efter forudgående tidsbestilling i Taxinævnet på tlf. 3366 6677.

Du skal medbringe:
Straffeattest: Du skal medbringe en straffeattest fra politiet, som højst må være 14 dage gammel. Hvis den ikke er ren, så skal du indsende eller aflevere den til godkendelse hosTaxinævnet, sammen med de domme der er nævnt i straffeattesten, inden du foretager tidsbestilling til førerkortprøven. Domme fås hos den domstol, der har afsagt dem, og hvis dommene har været anket, så behøver du kun at aflevere dommen fra retten i 1. instans. Hvis du alene har fået bødestraf i dommen, så skal den kun indsendes efter aftale med os.
Hvis du bor, eller har boet i et andet land end Danmark indenfor de sidste 5 år skal du medbringe en straffeattest fra det pågældende land.

Sundhedskort: Du skal medbringe sundhedskort (sygesikringsbevis) som dokumentation for cpr. nr.
Erhvervskørekort: Du skal medbringe gyldigt erhvervskørekort. Hvis du kun har et midlertidigt erhvervskørekort, så skal du forevise os legitimation med billede, f.eks. dansk pas eller opholdstilladelse.
Chaufførkursus: Hvis du har gennemført taxilovens chaufførkursus skal du medbringe bevis.
OBS: Hvis de ovenfor nævnte bilag ikke er medbragt til prøven, vil du blive afvist.

 

Gyldighedsperiode: Førerkortet får samme gyldighed og udløbsdato som erhvervskørekortet, men det begrænses dog til 3 mdr., hvis du ikke har et kursusbevis. Du har mulighed for at få gyldighedsperioden forlænget én gang i yderligere 3 måneder (6 mdr. regnet fra prøvedatoen), hvis du viser dokumentation for bindende tilmelding til et chaufførkursus, der påbegyndes og afsluttes indenfor den nye 3 mdr. frist. Det koster 108 kr. at få et nyt kort udstedt.

Gyldighedsområde: Førerkortet gælder kun til kørsel med taxi og limousiner, der er hjemmehørende i de 27 kommuner i taxiområde 1, dvs. i Storkøbenhavn og Nordsjælland (ekskl. Helsingør Kommune). Der kan udstedes tilsvarende kort til sygetransport i de 27 kommuner (hvis kvalifikationskursus er bestået). 

Førerkortprøven
Prøvens varighed: Max. 15 minutter.
Prøven er udarbejdet efter Kraks Kort over København og Omegn.
Prøven består af 3 dele og skal bestås uden fejl.

Del 1. Denne består af 3 mundtlige spørgsmål om gadenavne, der skal besvares mundtligt inden for 5 minutter ved hjælp af indholdsfortegnelsen og ved udpegning på kort i Kraks Kort.

Del 2. Denne består af 2 mundtlige spørgsmål om beliggenhed og hvilke hoved-færdselsveje, der fører fra Københavns Centrum til 2 byer og bydele i Kø-benhavn og omegn, der er nævnt på side 4 i denne vejledning. Spørgsmålene skal besvares mundtligt inden for 3 minutter ved udpegning på et oversigtskortuden navne over Storkøbenhavn. Kortet (med navne) kan købes i Taxinævnets ekspedition for 15 kr.

Del 3. Denne består af 2 mundtlige spørgsmål om beliggenhed af de byer udenfor København og omegn, der er nævnt på side 5 i denne vejledning. Spørgsmålene skal besvares mundtligt inden for 1 minut ved udpegning på et oversigtskort med navne på byerne i området. Alle byerne findes på oversigtskortet forrest i Kraks Kort.


BYER OG BYDELE IKØBENHAVN OG OMEGN

Albertslund, Hellerup, Rødovre, Avedøre, Herlev, Skodsborg, Bagsværd, Holte, Skovlunde, Ballerup, Hundige, Smørum, Birkerød, Hvidovre, Sorgenfri, Bistrup, Høje-Taastrup, St. Magleby, Brøndby Strand, Hørsholm, Søborg, Brønshøj, Ishøj, Søllerød, Charlottenlund, Jægersborg, Tårnby, Dragør, Kastrup, Vallensbæk, Farum, Klampenborg, Vedbæk, Ganløse, Lyngby, Virum, Gentofte, Måløv, Værløse, Gladsaxe, Nærum, Glostrup, Ordrup, Greve, Rungsted

 BYER udenfor KØBENHAVN OG OMEGN

Allerød, Blovstrød, Dronningmølle, Espergærde,  Fredensborg,  Frederikssund, Gilleleje,  Græsted, Helsinge, Helsingør, Hillerød, Hornbæk, Hundested, Humlebæk, Jyllinge, Jægerspris, Kokkedal, Lillerød, Liseleje, Lynge, Nivå, Nødebo, Rågeleje,  Skibby, Skævinge, Slangerup, Snekkersten, Stenløse, Tisvilde, Vejby, Veksø, Ølstykke, ÅlsgårdeFAGLIG BAGGRUND
Du skal inden for de sidste 10 år have gennemført et chaufførkursus (kvalifikationskursus), der er godkendt af Færdselsstyrelsen.
Chaufførkurset omfatter undervisning i både teoretiske og praktiske forhold og skal afsluttes med en prøve. Kurset har en varighed på mindst 45 timer eller et større antal lektioner.

Hvis du på ansøgningstidspunktet har været fører af taxi, limousine eller fører af et sygetransportkøretøj i en sammenhængende periode, der svarer til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, skal du ikke på kursus.

Det kan du gøre ved at gå direkte op til en afsluttende prøve på et chaufførkursus.

Hvis du har fået førerkort før taxilovens ikrafttræden den 1. januar 1998, og hvis du pr. 1. januar 2005 har været fører af taxi, limousine eller fører af et sygetransportkøretøj i en sammenhængende periode, der svarer til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse umiddelbart forud for ansøgningen, er du ikke på omfattet af taxilovens uddannelseskrav.

Hvis du har fået førerkort før taxilovens ikrafttræden den 1. januar 1998, skal du inden den 1. januar 2005 opfylde taxilovens uddannelseskrav.

Ansøgere, som kun ønsker førerkort til sygetransport, kan fritages for kursuskravet, hvis de har gennemført et kursus i befordring af bevægelseshæmmede eller gennemført en uddannelse, der svarer til ambulancegrunduddannelsen.

Du skal endvidere beherske det danske sprog, således at du kan udføre erhvervet på en tilfredsstillende måde. Du skal også dokumentere et tilfredsstillende kendskab til lokalområdets geografi

Din garanti til kørekort

Din garanti når du tager kørekort hos os
Vi er medlem af Dansk Kørelærer-Union
og er derfor tilsluttet ankenævn og garantifond

Gavekort

Skal én du holder af i gang med at tage kørekort?  Kom ind og besøg os eller ring for mere information og så laver vi et gavekort..

Opnå 500 kr. i rabat

Opnå 500 kr. i rabat pr person, hvis du starter sammen med to eller flere af dine venner. Kan ikke benyttes i kombination med andre tilbud

© Kbh Trafik - Gothersgade 159 * 1123 København K * Tlf.:33 91 94 95
Reg nr: 4180 Konto nr: 4230912556